Vakiinnuttaa tase

Pirkanmaan TE-toimisto luo ratkaisuja rekrytoinnin ja työllistymisen tarpeisiin. TE-palvelut on tarkoitettu työtä ja koulutusta hakeville henkilöille sekä yrityksille, yhteisöille ja muille työnantajille. Lue ja tilaa sähköinen palvelutiedotteemme! ⤵️ bit.ly/TETPIRpalvelutiedote Translations of the phrase SPLIT VIEW from english to finnish and examples of the use of 'SPLIT VIEW' in a sentence with their translations: Split view Left/ right. TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat 330 469,91 € ... vakiinnuttaa asemaansa Keväästä 2015 kierto- ja biotalouden sekä kemian alan yritystoimintaa tukenut Smart Chemistry Park jatkoi kasvu-uralla. Vuoden 2016 lopulla Raisio Oyj:n tehdasalueella si - jaitseviin laboratorio-, pilotointi- ja toimis- Samarbete NYTKIS ry:n TASE-projektia (Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja kuntien toiminnallisen ... tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen valmistelussa ja päätöksenteossa. TASE-projekti tuottaa tasa-arvon ja suvauksen peruskoulutuksen. Järjestetään kerran vuodessa esimiestilaisuuksien yhteydessä täydentävä koulutusosio. 6 6(10) Tasa-arvosuunnitelma uudistetaan kerran valtuustokaudessa ja tarkastellaan vuosittain osana toiminta (tulokortti)- ja talousarviosuunnittelua. TASE JA RAHOITUSASEMA Avidlyn taseen loppusumma oli 16 561 tuhatta euroa (11 008). Tasetta kasvattivat yrityskauppojen myötä kasvanut liikearvo sekä myyntisaamisten ja rahavarojen kasvu. Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 8 355 tuhatta euroa (3 056). Omaa pääomaa kasvatti marras-kuussa 2018 järjestetty CapMan Growth -rahastolle ja Dnro 676/02.00.05/2020 3 (82) 1 Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Ruokavirasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Maaseu- Osuuspankin tase oli 441 miljoonaa euroa 31.3.2007. Omistajajäseniä oli 16 000 ja asiakkaita yhteensä 41 200. Pohjola-yhteistyön myötä asiakkaille on tarjolla myös vakuutuspalveluja. Kokkolassa pääkonttorin yhteydessä toimii myös OP-Kiinteistökeskus sekä Pohjolan toimisto. Vakuutusasiamies on tavattavissa myös muissa konttoreissa. Turun kaupunki osallistui Kuntaliiton Tase-hankkeeseen 2010-2013. Hankkeen tavoitteena oli Eurooppa-laisen tasa-arvon peruskirjan mukaisesti valtavirtaistaa tasa-arvoa kuntasektorilla. Turussa tavoitteena oli integroida tämä näkökulmat osaksi kaupungin johtamista ja ohjausjärjestelmää. Hankkeen aikana pi- vakiinnuttaa CSC:n asema kansallisena infrastruktuurina, joka palvelee tehokkaasti ja luotettavasti koko tutkimusjärjestelmää. CSC osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen e-infrastruktuurin kehitystyöhön ja käyttää näin hankittua osaamista suomalaisen tutkimuksen kilpailukyvyn edistämiseen. Rahoituspohjaa laajennetaan

Etusivu - Valtioneuvoston kanslia